Het Nu (2021)
Korte Fictiefilm - In postproductie

Door het behouden van een sterke meditatieve aanwezigheid probeert Roos (25) om te gaan met de naderende dood van haar oma. Maar is dit de juiste weg? Tijdens een weekendje met haar vader, moeder, zusje en oma komt Roos erachter dat ze juist in de verbinding met haar familie veel kan leren over spiritualiteit.
Crowdfunding Teaser
Graduationfilm AKV st. Joost
Het Nu wordt een korte fictiefilm over mindfulness en meditatie. De film raakt aan diverse bekende thema's binnen de meditatie, zoals aandacht en onze perceptie van de realiteit. Daarnaast raakt het ook aan minder besproken thema's, zoals de drang om onze gedachten en emoties te beheersen en te controleren. Het Nu is een film die ingaat op de belevingswereld van iemand die mediteert.
Beeldexperiment
Waarom deze film?
Vanwege mijn eigen interesse en ervaringen met mindfulness wil ik met deze film dit onderwerp in de aandacht brengen bij een groter publiek. Hoewel er een aantal grote documentaires gemaakt zijn over mindfulness, ben ik in mijn zoektocht maar weinig speelfilms tegengekomen die op ervaringsniveau meditatie tonen. Wanneer er wel meditatie in een speelfilm voorkomt, is het vaak in de vorm van een stereotiep beeld van bijvoorbeeld boeddhistische monniken. Met deze film wil ik laten zien waar meditatie zich in het westen en Nederland op sommige plekken tot ontwikkeld heeft, nu er juist meer wetenschappelijk bewijs komt dat het veel gezondheidsvoordelen heeft. Ik laat een nuchter beeld zien wat past bij de Nederlandse familiecultuur van een vader, moeder, twee zussen en oma die in aanraking komen met spirituele vraagstukken.
Toch raakt mindfulness als vorm van spirituele zelfontwikkeling voor mij ook aan de thema’s beheersingsdrang en de wil naar controle. Mensen kunnen egoïstisch worden door de beoefening van meditatie, wanneer ze te veel met hun eigen innerlijke wereld bezig zijn en de mensen om hen heen vergeten. Mijn motivatie om te mediteren is vaak geweest dat ik er zelf beter van wilde worden. Waar meditatie in oorsprong staat voor het vergroten van de verbinding met de buitenwereld kan het tegenovergestelde ook het gevolg zijn. Dit overkomt Roos in dit verhaal. Roos begint zich af te sluiten van de mensen van wie ze houdt om haar aanwezigheid in het moment vast te houden. Ik wil spelen met het idee van mindfulness als vorm van escapisme.